Vadehavsture i Nationalpark Vadehavet

Formidling af Nationalpark Vadehavet
Institutioner, skoler og uddannelser tilbydes hjælp til, at planlægge og gennemføre egne ture i den nordligste del af Nationalpark Vadehavet (se kortet herunder) med eller uden Naturguidens medvirken. – Henvendelse herom kan ske til naturguiden nederst på denne side.

Vadehavet – UNESCO’s Verdensarv
I 2014 blev Nationalpark Vadehavet optaget på UNESCO’s eksklusive liste over Verdensarv, hvilket yderlig er en synlig erkendelse af, at Nationalpark Vadehavet er et helt unikt område, der skal bevares for eftertiden.

Start og mål fra:
Hjerting Badehotel, Myrthuegård, Varde Turistbureau, P-pladserne ved Billum Kirke, Janderup Kirke og Aal Kirke i Oksbøl. P-pladserne ved Oksbøllejren på Grærup Havvej, Ho Kirke, Tirpitzmusset på Tane Hedevej og ud for Hvidbjerg Strands Feriecenter eller efter aftale.

Vadehavsturene gennemføres som biltur i egne biler, bustur,
cykeltur og vandretur i perioden april – oktober.


For enden af Fjordvej i Ho (rød bolle på kortet herover) er der en let og for alle helt ubesværet adgang til, at kunne opleve Nationalpark Vadehavet på tæt hold året rundt. – Tidevandets tydelige forskelle fra ebbe til flod og omvendt, og de samtidige ændringer af årstidernes synlige bunddyr ved ebbe, en tilsvarende varieret bestand af årstidernes fugle og planter i engene og i Ho Bugt vil for mange være en unik oplevelse.

Ho Ladeplads
Guidet rundvisning og foredrag om Ho Bugt i Nationalpark Vadehavet, hvor der lægges vægt på en detaljeret terrænorientering, og de synlige spor af stormfloderne efter 1634, der i høj grad har præget periodens befolkningstilvækst og betydelige indtægtsgrundlag via en synlig udvikling af de eksisterende beboelsestyper, og den i århundreder betydelige erhvervsmæssige søfart i Ho Bugt. - Varighed ca. 1 time ved Ho Ladeplads for enden af Fjordvej i Ho (husk årstidens tøj). - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.


Foto udlånt af Esbjerg kommune.


Janderup og Varde Å
Guidet cykeltur med start og mål ved "Eventyrgården"
i Janderup ses Janderup Ladeplads med stormflodssøjle,
langs Varde Å i Nationalpark Vadehavet til "Æ'Holm"
og retur gennem Vester Janderup. - I alt 7 km på cirka
2 timer med rast. - Pris pr. hold: 950,-kr.

Langli - til fods via ebbevejen
Fra vendepladsen på sydsiden af Nyeng vandres af den delvis afmærkede ebbevej i Ho Bugt til vadehavsøen Langli, hvor der under en times ophold bliver mulighed for, at beundre den uspolerede natur og den helt fantastiske udsigt fra øens klitter til det omkringliggende vadehav. – På øen findes en mindre koloni af sæler, samt flere forskellige fugle og planter. – Vandreturen er t/r på cirka 6 kilometer, og gennemføres kun uden for fredningsperioden fra 15.juli til 15.september. Turens guide er naturvejleder Bjarne Slaikjær, Ho. Tlf: 4221 7951, Email: hyrdenbjarne@hotmail.com
- eller naturguide Anne Marie Slaikjær, Ho. Tlf: 2561 7025, Email: amslaikjaer@gmail.com

Naturpleje i Vadehavet
Kødkvæg fra Fjordgården - græsfodret kødkvæg ved Ho Bugt. Guidet tur arrangeres af Nationalpark partner Anne Marie Slaikjær, Ho. Tlf: 2561 7025, Email: amslaikjaer@gmail.com. Pris efter aftale.

Ravjagt ved Blåvandshuk
Guidet ravjagt ved Blåvand Fyr startende med ca. 20 min. teori om vejr, vind, metoder, redskaber, sikkerhedsregler og fremvisning af lokale ravfund. – Derefter gennemføres den praktiske ravjagt á 1½ times varighed på stranden, hvor guiden vil vejlede deltagerne og fortælle om de andre ”naturskatte” deltagerne samtidig kan finde på stranden. – Ptis pr. gruppe: Kr. 950,-

Skallingen i Nationalpark Vadehavet
I egne biler opleves halvøen Skallingen, idet guiden under flere stop på turen informerer selskabet om den kun 350 år gamle halvø, der nu er under hastig nedbrydning; samtidig fortælles også om Skallingens overdådige fugleliv, sommerhalvårets kreaturhold og vinterhalvårets forhøjede vandstande der ændre Skallingen til en ø.
Turens guide er naturvejleder Bjarne Slaikjær, Ho. Tlf: 4221 7951, Email: hyrdenbjarne@hotmail.com
- eller naturguide Anne Marie Slaikjær, Ho. Tlf: 2561 7025, Email: amslaikjaer@gmail.com

Skallingen – en halvø i forandring
Den guidede vandretur begynder fra den nordligste P-plads ved Høje Knolde på Skallingen, og følger strandkanten mod sydøst forbi Svenske Knolde, og gennem klitterne til Vogterhuset (wc), hvor den medbragte mad og drik kan nydes inden, at der returneres af vejen over marsksletterne til turens startsted. – På turen vil der bl.a. blive fortalt om de mange strandinger og skibsforlis, som Skallingen har oplevet siden dens opståen efter 1634’stormfloden, men også halvøens dyre-, fugle- og planteliv vil indgå i orienteringen.
Turens guide er naturvejleder Bjarne Slaikjær, Hovej 38, Ho. Tlf: 4221 7951, Email: hyrdenbjarne@hotmail.com
- eller naturguide Anne Marie Slaikjær, Ho. Tlf: 2561 7025, Email: amslaikjaer@gmail.com

St. Enders Vandring
Gennemføres på St. Bededags Søndag med start fra St. Enders Kapel i Øster Oksby; - information ses på www.vardesyssel.dk - Gebyr: 50 kr. pr. voksen / ingen tilmelding.

Vadehav & Verdensarv
Guidet 2 timers bustur med start og mål på den store P-plads ved Restaurant Eventyrgården (tlf.: 75.25.80.18) i Janderup, hvorfra bussen kører igennem det smukke og afvekslende marsklandskab i Nationalpark Vadehavet, der i 2014 blev optaget på UNESCO's liste over Verdensarv. Under turen vil der være mulighed for, at se nogle af vadehavets dyr, fugle og varierede vegetation. Under hele turen vil guiden i bussens mikrofon fortælle om alt det der ses, og hvorledes naturen før og nu ændre på vadehavets liv og udvikling. - Pris pr. gruppe: 950 kr.

Vadehavets stormflodslinie 1999
Guidet cykeltur langs Nationalpark Vadehavets nordlige stormflodslinie med start og mål fra P-pladsen på Ho Bugt Vej i Kjelst. Derfra cykles over Kjelst Bro, forbi herregården Hesselmed, Skareborg med bavnehøj, Fredtoft, Broeng og langs Ho Bugt retur over Kjelst Bro. – Turen er på 10 km og varer ca. 2 timer. – Pris pr. gruppe: Kr. 950,-

Vadehavsvandring t/r Ho Kirkes P-plads
12 km guidet cykeltur. - Forbi Ho Havn ved Ho Bugt og Ho Præstegård, hvor H.C. Andersen overnattede 1859. – Over Skallingevej til Ho Klitplantage, forbi vandreklitten ”Jens Jessens Sande” følges stien ud til S-kanten af plantagen, over ”Havnegrøften” til Skallingens nordlige P-plads med WC. – Retur over Vadehavets marsk til turens mål ved Ho Kirkes P-plads.
Rimelig kondition og godt fodtøj er nødvendig for at gennemføre, – husk drikkevand og vandrestav.
Turens guide er naturvejleder Bjarne Slaikjær, Ho. Tlf: 4221 7951, Email: hyrdenbjarne@hotmail.com
- eller naturguide Anne Marie Slaikjær, Ho. Tlf: 2561 7025, Email: amslaikjaer@gmail.com

Andre guidede ture
- kan arrangeres efter aftale med

naturguide Anne Marie Slajkjær
25 61 70 25 - amslaikjaer@gmail.com