Overnatningsture i naturparken

På bestilling arrangeres primitive overnatninger ude i naturen for grupper / klasser på indtil 30 personer. - Overnatningerne kan finde sted i de dertil indrettede overbyggede shelters med grill eller på offentligt tilgængelige bivuakpladser, hvor der kan være etableret et fast bålsted. - Endelig kan der også arrangeres egentlige naturovernatninger helt uden brug af bivuak / telt og ild, hvor gruppen består af max. 5 personer i soveposer.

I tilknytning til de primitive overnatninger kan der også arrangeres nattevandring på skovveje og leveres ingredienser til fremstilling af primitiv mad.

v/ historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf.: 75 27 19 15 – gert-ravn@mail.dk

www.naturguiderne.dk