Naturens nyheder

Egehjorten, der har været erklæret uddød i Danmark, er af tyske forskere set i bl.a. Bordrup Klitplantage siden august 2012.

Havørnen har siden foråret 2012 haft fast og synligt ophold i Naturpark Vesterhavet, hvor den både har ruget og jaget.

Isfuglen er af flere uafhængige set i tilknytning til åbne og delvist bevoksede vandløb i kanten af Ho Bugt.

Mink er set utallige gange af flere uafhængige observatører frit bevægende i terræn og svømmende i Filsø, hvor den er til stor gene for de mange rugende fugle.

Ulven blev først observeret i Naturpark Vesterhavet af en gruppe vandrere nær Sorte Sø i den vestlige del af Aal Klitplantage om eftermiddagen den 21. januar 2012 kl. 1545, hvor to af deltagerne undrede sig over ”den store grå hunds sky adfærd”, da den på en afstand af ca. 50 meter passerede et tvangsspor for bæltekøretøjer i klitplantagen.

I efteråret 2012 registreredes tre uafhængige observationer af ulve i Naturpark Vesterhavets arealer i nærheden af Filsø, Kærgård Klitplantage og Kærgård Strand.

Det første møde med ulve fandt sted på Kærgård Strand tirsdag den 6. november 2012 kl. ca. 20 i kraftig regn og stiv nordenvind, hvor nogle kursister og en instruktør på ravjagt fra AOF Center Sydjylland, samtidig så tre ulve løbe fra stranden og ind i klitterne nær sømærket. – Efterfølgende konstateredes det af instruktøren, at ulvene indtil de blev overrumlet af kursisterne havde været i færd med at æde en mindre gråsæl på stranden.

Og affødt af dette højst overraskende møde med tre ulve publiceredes ”nyheden” efterfølgende i en artikel i lokalavisen VesterhavsPosten tirsdag den 27. november 2012; - hvilket efter lokalavisens udgivelse resulterede i, at to uafhængige personer ringede hertil og fortalte om deres møde med en mulig ulv samme efterår nær Filsø og på heden nord for Kærgård Klitplantage.

Den første opringning vedrørte en observation i august måned 2012 af en ulv på heden omtrent en kilometer fra stranden og lige nord for Kærgård Klitplantage, hvor personen antog ulven for, at have været i færd med at partere noget spiseligt.

Den tredje observation kom fra en person, der i oktober måned 2012 ville se den genetablerede Filsø fra syd. Vedkommende havde parkeret i kanten af Filsøvej nord for Børsmose Hede, og var derfra gået mod nord i retning af Filsø. – Og da denne nåede ud i det fri, så han en ulv på Petersholm, der bevægede sig mod vest (vedkommende antog indtil artiklen i VesterhavsPosten det observerede dyr for, at have været en omstrejfende schæferhund).

Siden har en naturvejleder fortalt, at netop de store øde heder, klitplantager, søer og vådområder i Naturpark Vesterhavet med deres betydelige bestande af vildtlevende dyr og fugle er et suverænt leveområde for større rovdyr og rovfugle så som ulve og ørne.

Søndag den 18. juli 2013 om morgenen så en zoolog tydelige ulvespor i den regnvåde kant af Barnsø i østkanten af Vrøgum Klitplantage. Sporene måltes da til 9,5 - 11,0 cm.

Tirsdag den 27. august 2013 kl. ca. 20 observerede samme zoolog en ulv i vestsiden af Vrøgum Skydebane.

v/ historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf.: 75 27 19 15 – gert-ravn@mail.dk

www.naturguiderne.dk