Naturpleje

Overalt i vores unikke natur finder vi dagligt mindre stykker menneskeskabt affald, der er til fare og gene for vores fælles og endnu varierede bestand af vilde dyr, fugle, insekter, padder, planter, samt på vores strande og i kanten af mange søer og vandløb.

I mange tilfælde vil det for private og grupper være muligt uden større besvær, at formindske eller helt fjerne disse genstande under ture ude i naturen, f.eks. kan alle vederlagsfrit medbringe en kasseret brødpose eller tilsvarende, der så på findestedet krænges ned over genstanden, der derefter medtages til nærmeste affaldscontainer med låg.

I grelle tilfælde med stort affald bør man kontakte den pågældende kommunes Afdelig for Teknik & Milsø, der så vil bortskaffe affaldet; - eller kontakte den aktuelle lodsejer med henblik på, at få fjernet det pågældende affald fra det berørte naturareal.

v/ historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf.: 75 27 19 15 – gert-ravn@mail.dk

www.naturguiderne.dk