Naturhaven

I adskillige årtier har det været helt "naturligt" for mange helårs- og sommerhuse, at være omgivet af den vildt voksende og i mange tilfælde oprindelige natur. Hvilket naturligvis har resulteret i, at både husenes brugere og naboerne til den vildt voksende naturhave er kommet helt tæt på denne via de skiftende årstider med mangeartede iagttagelser, glæder og overraskelser, som et sådant naturligt grundstykke giver sine naturelskere.
Mange børn og voksne har altid interesseret sig for naturhavens mange forskelligheder i form af vildt voksende planter og træer (incl. de rådne) til gavn og glæde for både dyr og fugle. - Tilsvarende trives også mange forskellige planter særdeles godt i den vildt voksende have, hvor også dyr og fugle færdes vant under bl.a. deres søgning efter føde (frugter, frøer, insekter, orme, snegle, svampe og dyr der opholder sig såvel over (synlige), som under jorden (usynlige).

Natur i haven

Indledning
Adskillige havebrugere kæmper jævnligt med besværlige udfordringer i deres nytte- eller prydhave, så som uønskede snegle, svampe, træer, planter, insekter, fugle og dyr. – Men med forskellige effektive midler (kemiske) fjerner brugeren disse naturskabte problemer helt eller delvis for en kort eller længere periode, hvorefter de nødvendige midler til bekæmpelse af problemet igen må tages i anvendelse, således, at havens bruger kan blive helt fri for disses trang til overlevelse i nytte- eller prydhaven,

Omlægning
Ændringen af min mangeårige traditionelt drevet nytte- og prydhave til en vedligeholdt naturhave er sket med naturens hastighed og indbyrdes tilpasning i forhold til f.eks. vand, skygge, sol, vejrtype og vind. Således er status nu i min egen naturhave efter ti års langsom tilpasning på en tør sandet hedejord i læ af granskoven mod vest, og via det nære naboskab med andre traditionelt dyrkede havers friarealer giver gode og alsidige betingelser for et væld af forskelligt artet liv over og under jordoverfladen, en naturlig mangfoldighed, der flere gange dagligt uanset årstid, vejrlig og tidspunkt bidrager med mange spændende overraskelser, som jeg ellers med en traditionelt drevet nytte- og prydhave ville have været snydt for at kunne opleve.

I min naturhave har jeg konstateret følgende arter:

Dyr
Egern (rødbrunt),
Flagermus,
Hasselmus,
Husmår,
Iller,
Krondyr ,
Mosegris,
Muldvarpe,
Pindsvin.
Ræv (rødbrun),
Rådyr,
Skovmus,
Skovmår,


Fugle
Bogfinke,
Dompap,
Flagspætte,
Fluesnapper,
Gransanger,
Guldspurv,
Grønireske,
Gærdesmutte,
Guldspurv,
Gærdesmutte (kontakt)
Fuglekonge,
Skovdue,
Skovskade,
Spurvehøg,
Krage (kontakt),
Musvit,
Natugle,
Rødhals (kontakt),
Sangdrossel,
Skovskade,
Skovspurv,
Solsort (stor kontakt)
Stær (kontakt),
Vipstjært,

Insekter
Biller, flere arter,
Borebille,
Bænkebidder,
Edderkop (flere arter),
Fluer (flere arter),
Guldsmed,
Græshoppe,
Honningbi,
Humlebi,
Hveps (flere arter),
Lus (flere arter),
Løbebille,
Mariehøne,
Mider (flere arter),
Myg (flere arter),
Myre (flere arter),
Skarnbasse,
Skovflåt,
Snudebille,
Træhveps,
Tusindben,
Tæge (flere arter),
Ørntvist

Padder
Firben (brunt),
Frø (grøn),
Haletudse i fuglebad,
Hugorm (sortstribet),
Løvfrø,
Regnorm,
Stålorm,
Tudse (brun),

Planter
Alger (flere arter),
Annemone (gul & hvid),
Brombær,
Bladbredet vejbred,
Brændnælde,
Bølgebunke (græs),
Caprifolie,
Døvnælde,
Egføj,
Engelssød (bregne),
Firblad,
Følfod,
Gederams,
Græs (flere arter),
Hasselurt,
Hullæbe (fladbladet),
Humle,
Hyrdetaske,
Kamille,
Kambregne,
Kattetunge,
Kornblomst,
Kranskonval,
Liljekonval,
Majblomst,
Musevigge,
Mælkebøtte,
Møl,
Plettet gøgeurt,
Skarentyde,
Skovjordbær,
Skovkonval,
Skovmærke,
Skovsyre,
Skvalderkål,
Skovbregne,
Snerle,
Synderen,
Storkonval,
Tidsel,
Usindfryd,
Valmue,
Vejbred,
Vildrose,
Viol,
Tusindfryd
,
Snegle
Agersnegl,
Havesnegle,
Sort skovsnegl,
Vinbjergsnegl,

Svampe
Ager-ridder-hat.
Busk-rørhat.
Blækhat.
Broget rørhat.
Gulhvid melhat.
Honningsvamp.
Fløjels-fodet blåhat.
Karljohansvamp.
Kæmpe støvbold.
Kæmpe¨-ridderhat.
Leverbrun bægersvamp.
Ridderhat.
Rodfordærver, stor underjordisk svamp.
Rød fluesvamp, giftig,
Skællet støvboldt.
Støvhat,

Træer
Ahorn,
Avnbøg,
Birk,
Bøg,
Cypres,
Eg (Kærgård),
Enebær,
Glansbladet Hæg,
Hassel,
Lærk,
Nauer,
Nordmandsgran,
Pil,
Rhododendron (vild),
Rødeg,
Rødgran,
Røn (almindelig),
Taks,
Tuja,
Ædelgran,

Min naturhave
47 forskellige vilde plantearter der spredes via egne frø,
16 flerårige træarter der formeres via selvsåning,
19 synlige arter af alger og mos,
14 arter af svampe og snylterødder,
22 synlige arter og varianter af insekter,
8 synlige arter af snegle og padder (ingen dræbersnegle),
2 fuglearter yngler i haven (gærdesmutte og solsort),
4 typer dyr (flagermus, hugorm, pindsvin og spidsmus).

Græsplænen slås aldrig i bund og højst tre gange årligt, således,
at dens naturligt forekomne blomster kan formere sig.


Alt afklip fra buske, planter og træer udlægges omkring disse,
hvor de effektivt gøder og hurtigt omsættes af naturlig vej.

Al vanding i naturhaven sker alene via årstidens nedbør og fra husets tagrender, hvorfra regnvandet fordeles gennem simpelt fremstillede render af ikke trykimprægneret træ, der hurtigt bleges af solen lys og det rindende vand.

PS! Naturhaven genbruger selv alt organisk materiale, hvilket betyder,
At deponering på kommunal genbrugsplads helt undgås.


v/ historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf.: 75 27 19 15 – gert-ravn@mail.dk

www.naturguiderne.dk