Naturguider og links

Naturguider

Ornitolog Bent Jakobsen, Thorsvej 13, 6840 Oksbøl.
Tlf: 24 41 52 30. - bentjakobsen6@gmail.dk

Naturguide Anne Marie Slajkjær, Ho
Tlf.: 25 61 70 25 - amslaikjær@gmail.com

Naturvejleder og hyrde Bjarne Slaikjær, Hovej 38, Ho.
Tlf: 75 27 93 93 / 21 41 88 16. - BLH@nst.dk

Lærer i den tvungne jagtprøve Karsten Søltoft Rohde.
Lyngbovej 4. Vrøgum. 6840 Oksbøl.
Tlf.: 2982 4440 – rohde@bbsyd.dk

Naturguide Marianne Søby, Varde
Tlf.: 23 35 32 33 – vestkystvandring@mail.dk
www.vestkystvandring.dk

Kultur- og naturformidler Merete Vigen, Nr. Nebel
Tlf.: 25 88 22 05 – post@meretevigen.dk
http://www.meretevigen.dk/

Links

Danmarks Naturfredningsforening

Ravns Info

Filsø

Kunstsalen

Lokalhistorisk værksted®

Naturpark Vesterhavet

Naturvejlederforeningen

Varde Sportsfiskerforening

Varde Erhvervs- og Turistråd

Aage V. Jensen Naturfond

Nationalpark Vadehavetgert-ravn@mail.dk

www.naturguiderne.dk