Foredrag

Aal Kirke
Rundvisning i kirken med kalkmaleriet Rytterkampfrisen fra 1134. Døbefond og krucifiks fra vikingetiden. Chagalls mosaikvinduer, Erik Heides alterudsmykning og udvendigt runestenen. Varighed ca. 1 time. - Pris pr. gruppe / hold: 500 kr.

Antikvitetsvurdering
Forsamlingens egne antikviteter vurderes vejledende (ej malerier og smykker), ud fra litteratur. Tillige gives råd og vejledning om opbevaring og vedligeholdelse. Varighed ca. 1 time + spørgetid. Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Børsmose Kirke uden foredrag
Åbning og lukning af Børsmose Kirke med wc uden foredrag. Varighed max. 30 minutter (eller efter aftale). - Pris pr. gruppe inkl. udgifter til egen kørsel t/r, i alt: 300 kr.

Børsmose Kirke med foredrag
Foredrag inde i Børsmose Kirke omhandlende dens bygnings- og udsmykningshistorie, samt kirkegården omlægning i 2014 til Danmarks først etablerede hedekirkegård. Varighed ca. 1 time (eller efter aftale). - Pris pr. gruppe incl. udgifter til egen kørsel t/r, i alt: 500 kr.

Børsmose Kirke og krondyrsreservatet
Under foredraget i Børsmose Kirke fortælles også om det omkringliggende reservat, hvor eneste bestand af ur-kronvildt findes sammen med sjældne fugle og planter. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Danske tvangsarbejdere 1942 - 1945
Foredraget beretter om de danske arbejdsløse, som under krigen blev tvunget til, at arbejde for den tyske værnemagt ved de store militære anlæg i Jylland. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Den Tyske Flygtningekirkegård ved Oksbøl
Guidet rundvisning om baggrunden for de mange tyske flygtninges død 1945 - 1949; i tilknytning her til ses også den gratis særudstilling på krigskirkegården. Varighed ca. ½ time - Pris pr. gruppe / hold: 300 kr.

Ekspropriationen af 7 landsbyer
Foredraget beretter om Statens Ekspropriationer i 1967, hvor hundreder af beboere blev tvunget til, at forlade deres hjem, huse og slægtsgårde imod deres vilje. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Englands Felttoget 1689
Under stor tumult marcherede kongens hærkorps gennem Ribe Amt til udladestedet. - Sceneriet genopleves gennem bøndernes mange skriftlige klager og udsagn. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Filsø før og nu
Foredraget omfatter udviklingen af den store sydvestjyske så fra vikingetiden og via middelalderen til nutiden, hvor Filsø har været drevet som et rationelt landbrug for så, at indstille driften heraf til fordel for en gradvis genetablering af den centrale del af den udtørrede sø til gavn for dyre- og fuglelivet og de mange naturelskende mennesker fra når og fjern (www.fiilsø.dk). - Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Folkekirken - en lukket helligdom
Kirkernes aflåsning uden for de kirkelige ceremonier er en hån mod kristendommen og befolkningens ønske om personlig andagt og besøg. - Debatskabende foredrag. Varighed ca. ¾ time + debat ca. 1 time. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Grærup og Børsmose før 1967
De to landsbyers udvikling gennem 300 år belyst gennem arkivstudier i Landsarkivet og de deri opbevarede lokale ejendoms-, rets- og skiftedokumenter. Særudstilling fremvises. Varighed 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Gættekonkurrence med gl. ting
Navnene på 20 forskellige brugsting gættes (kendt fra TV). - Brugstingene stammer fra perioden 1870 - 1970. - Vinderen med flest rigtige svar præmieres med en bog. Varighed ca. 1 time + Spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold incl. bogpræmie: 950 kr.

Hekseri- og trolddomskunster
Omhandler retssager fra 15-1600 årene, hvor folk med hang til alternative behandlingsmetoder eller festlighed, blev anklaget, pint og måske brændt på bålet. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Herregårdene i Sydvestjylland
Mellem Skjern å og Kongeåen findes flere gamle og interessante herregårde, der i århundreder har præget den lokale landbrugsdrift og befolkningens udvikling. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Hesselmed
Foredrag om herregårdens historie siden 1500 og vandretur forbi Bavnehøj og Fredtoft med udsigt over Ho Bugt. Varighed ca. 2 timer. Pris pr. gruppe / hold: 950,- kr.

Ho Bugt, Langli, Skallingen og Stormholm
Foredraget belyser udviklingen i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet med Ho Bugt og øen Langli; - og vest for halvøen Skallingen hvor øen Stormholm er ved at gendannes. Varighed 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Ho Kirke og ladeplads
Under rundvisningen i Ho Kirke, fortælles også om byens tidligere søfartserhverv, hvor skippernes everter og fiskerbåde lå fortøjet i Hobodyb indtil dette sandede til. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Hva hår då strandet i daw ?
Langs Vestkysten findes der mindst 25 forskellige muligheder for, at man kan tjene til dagligdagen uden, at skulle betale skat. - Foredraget angiver specifikt, hvorledes alle kan berige sig af naturens mange gratis tilbud. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Ladepladser langs Varde Å og Ho Bugt
Gennem arkæologiske fund og skriftlige kilder i Statens Arkiver har det været muligt, at registrere den meget betydelige handelsmæssige sejlads til og fra Vadehavet via Ho Bugt og Varde Å gennem en tusind år lang periode; - hvilket der redegøres for under foredraget, der varer ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Landbrugsreformer og stavnsbånd
Foredraget vedrører landbrugets udvikling 1778 - 1845, hvor den uøkonomiske drift gennem reformer fuldstændigt ændredes med bondens ret til frihed og selveje Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Mosevraa Kirke og Gl. Vejers
I kirken fortælles om den lille særprægede hedekirkes historie og brug; og i tilknytning hertil berettes om livet i den nærliggende landsby Gl. Vejers før ekspropriationen i 1967. Varighed 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Naturrejser world wide
Foredrag af pens. overlærer Synnøve Bøtker Mortensen omhandlende hendes mange spændende oversøiske og månedlange naturrejser, som international rejseguide for førende danske arrangører. - Synnøve Bøtker Mortensen træffes tlf.: 22.92.29.26 eller synnoeveboetker@yahoo.dk - Pris: 950 kr.. + Kørselsgodtgørelse efter Statens takst.

Okseveje til Oxby
Siden vikingetiden og frem til nutiden har en af Vestjyllands største eksportvarer været kvæg, der i århundreder var efterspugte i Tyskland og Nederlandene på grund af den da udbredte kvægpest. - Foredraget beretter om de mange "oxeveje", der fra midt- og vestjylland der udskibede kvæget fra flere af datidens vestkysthavne, som f.eks. Sønderside ved Oksby. - Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Ialt: 950 kr. + kørselsgodtgørelse.

Orkaner og tsunamier 1362 - 1727
Skriftlige kilder og lokale fund fortæller om to store naturkatastrofer, som tidligere ramte Sydvestjyllands befolkning, hvoraf tusinder druknede eller blev hjemløse. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Rav til pynt og nytte
Foredrag om hvorledes man opbevarer ravstykker uden, at disse mister deres glans eller gradvis nedbrydes og taber deres værdi. - I fortsættelse heraf fortælles også om anvendelse af rav til f.eks. amulet, armbånd, broche, halskæde og andre ofte benyttede brugsformål. - Til foredraget medbringes et udsnit af egen samling af rav fra Vestkysten. - Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: Kr. 950,-

Slægtens egen historie
Gennem et udvalg af arkivstudier dokumenteres slægtens ophav, bopæl og erhverv. I tilknytning foredraget medbringes en relateret særudstilling og litteraturliste. Varighed 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Strandinger på Vestkysten
Omhandler strandinger på Vestkysten mellem Torsminde og Rømø får 1900, samt kystboernes medmenneskelige redningsindsats og gamle sagn om plyndringer m.m. Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Svenskernes besættelse af Jylland
Foredrag om de svenske troppers invasion og plyndringer i Jylland 1657, hvor befolkningen også led meget under de senere fremmede hjælpetroppers ophold. Varighed 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Sønderside 1362 - 1634
Foredraget skildrer livet på godt og ondt i vestkystens største handels- og ladeplads mellem Oksby og Ho via arkæologiske fund og de mange bevarede skriftlige kilder. - Blandt handelsartiklerne var europæiske kramvarer, okser, rejser, saltet fisk og slaver. - Retssagerne omhandlede bl.a. bedrageri, drab, druk, hekseprocesser, hor, kirketugt, ran, skatterestancer, skifter, skyderier, skudehandler, søfarende, trolddomssager, tyveri og vold. - Varighed ca. 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Tysk flygtning i Oksbøl 1945-49
Foredraget beretter om de forældreløse tyske børn Anna og Emils flugt fra østprøjsen i 1945, og deres 3 års ophold i Oksbøllejren, der en overgang talte 36.000 flygtninge. Varighed 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Ulveplage, kvægpest og misvækst
I retsprotokollerne ses de mange ulykker, som landbruget har været udsat for i de sidste 500 år; - trængsler som foredraget belyser gennem en række lokale eksempler. Varighed 1 time + spørgetid. - Pris pr gruppe / hold: 950 kr.

Ulvespor i Naturpark Vesterhavet
I de sidste par år har nogle uafhængige jægere og naturvandrere set ulve i området mellem den vestlige del af Vrøgum Klitplantage, Filsø og Kjærgaard Strand. - Foredraget omtaler detaljeret de fire observationer af ulve i området, samt de gunstige vilkår der er til stede for, at det store varierede naturområde kan levere føde til en fremtidig bestand af ulve i Naturpark Vesterhavet. - Varighed 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Under sandet
Pensioneret mineinstruktør i Hæren fortæller detaljeret om minernes opbygning og formål, deres taktiske placering, skadevirkninger og rydning / demontering på f.eks. Skallingen og langs den jyske vestkyst. - I tilknytning til foredraget fremvisse vellignende atrapper. - Varighed 1 time. - Pris: 950,-kr. + kørsel.

Vikingerne i Vestjylland
Foredraget skildrer de sidste årtiers nye fund af vikingelandsbyer og færdselsanlæg i Sydvestjylland, der gang på gang har overrasket nationens kendte historieforskere. Varighed 1 time + spørgetid. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Kørselsgodtgørelse efter Statens takst.


Medlem af Naturvejlederforeningen i Danmark

v/ historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf.: 75 27 19 15 – gert-ravn@mail.dk

www.naturguiderne.dk