Busture i egen bus

Atlantvolden mellem Blåvand og Nymindegab
Guidet halvdagstur til et repræsentativt udsnit af endnu eksisterende befæstningsanlæg i den af tyskerne projekterede og af danske arbejdere byggede del af Atlantvolden. - Under hele turen vil deltagerne blive informeret om de enkelte anlægs militære opgaver, bevæbning og bemanding. Under vejs vil der blive mulighed for bl.a., at komme ind i Tirpitzbunkeren, hvor der vil være mulighed for, at se filmen om de tyske befæstningsanlæg langs den jyske vestkyst. - Pris pr. gruppe: Kr. 950,- (ekskl. entré til Tirpitzbunkeren).

Blåbjerg - Gl. Gab - Tipperne - Bork Havn, Lydum
Guidet bustur i det meget varierede kystlandskab med store vider omkring Tipperne, Bork Mærsk og havn (wc) med cafeteria, de smukke markstrækninger omkring Lydum - og i den unikke Blåbjerg Klitplantage. Varighed ca. 3 timer (eller efter aftale). - Pris pr. gruppe incl. aftaler: 950 kr.

Borg- og fæstningsanlæg langs vadehavet
Guidet rundtur til et tidsmæssigt repræsentativt udsnit af de bevarede rester af borg- og fæstningsanlæg, der endnu kan ses langs den nordlige del af Nationalpark Vadehavet. - Varighed ca. 3 timer. - Pris pr. gruppe / hold i egen bus: Kr. 950,-

Bustur i "Eventyrets land"
Guidet rundtur i det store sydvestjyske naturreservat fra Filsø i nord til Skallingen og Ho Bugt i syd. - Turen går gennem kronvildtreservatet, kallesmærsks Hede, og ved Blåvand Fyr ses verdens største havvindmøllepark ude på Horns Rev. Varighed ca. 3 timer (eller efter aftale). - Pris pr. gruppe incl. tilladelser: 950 kr.

Bustur i Nationalpark Vadehavet
Med start og mål fra valgfrit sted køres af gode lokale veje i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet mellem Hjerting i syd, Blaavand i vest og Varde i nord. - Turens kørselsmæssige rækkefølge aftales særskilt. - Varighed ca. 3 timer. - Pris pr. gruppe / hold i egen bus: Kr. 950,-

Den Tyske Flygtningekirkegård ved Oksbøl
Guidet rundvisning på den tyske flygtningekirkegård, hvor der samtidig fortælles om baggrunden for de mange tyske flygtninge og soldaters død 1945 – 1949; og i tilknytning hertil ses også den gratis særudstilling på krigskirkegården.
Varighed efter aftale – Pris pr. gruppe / hold: 500 kr.

Filsø & Vadehavet
Guidet 3 timers bustur ned start og mål på den store P-plads ved Restaurant Eventyrgården (tlf.: 75.25.80.18) i Janderup, hvorfra bussen kører omkring den i 2012 genskabte Filsø med et par stop ved oversigtssteder, og via Statens Krondyrreservat til Nationalpark Vadehavet, der ses på tæt hold fra Ho Bugt og Varde Å. Under hele turen vil guiden i bussens mikrofon fortælle om alt det der ses, og hvorledes naturen har ændret på landskabet gennem årtusinder ligesom også dyre- og fuglelivet har ændret sig. - Pris pr. gruppe: 950 kr.

Filsøtur i egen bus
Guidet rundtur tæt på Filsø, hvor deltagerne i bussens mikrofon orienteres om bl.a. Filsøs udvikling gennem de sidste 200 år, der kombineres med flere stop og en eventuel kort gåtur på 2 x 1 km. På turen er der mulighed for, at se et varieret dyre- og fugleliv, hvorfor det anbefales, at medbringe egen kikkert og ved eventuel gåtur, at være iført årstidens fodtøj. - Varighed ca. 2 timer med start fra f.eks. Henne Stations P-plads (et godt og billigt kaffested på ruten kan anvises) - Honorar pr. gruppe / hold: 850 kr.

Fotosafari i egen bus
Guidet køretur inde i naturparkens reservat, hvor der bl.a. standses når ved krondyrenes foretrukne græsningssteder i den meget smukke og helt unikke natur, der eventuelt kan kombineres med en afstikker til Ho Havn og halvøen Skallingen i Nationalpark Vadehavet (varighed efter aftale). - Pris for 2 timer pr. gruppe / hold i egen bus: Kr. 950,-

Janderup Ladeplads og Varde Ådal
Guidet bustur til bl.a. Janderup Ladeplads (wc) ved Varde Å med stormflodssøjle og rasteplads (wc). Meget smuk tur langs Varde Å og Ho Bugt i Nationalpark Vadehavet med flere unikke seværdigheder. - Til muligt kaffe- og spisested kan anbefales Eventyrgården i Janderup (bordbestilling på 75.25.80.18). - Varighed 2.5 timer. - Pris pr. gruppe: i egen bus: Kr. 950,-

Langli med Naturbussen
I og med, at ebbevejen til vadehavsøen Langli i Ho Bugt ikke er afmærket anbefales det, at foretage den ca. 3 km lange tur t/r til Langli fra Ho Kros P-plads med Naturbussen, der kan kontaktes ved henvendelse til:
Naturbussen Ho, Tane Hedevej 55, Ho, 6857 Blåvand
Tlf.: 7527 9449 - Email: info@naturbussenho.dk

Mindestenen ved Husbjerg
Blandt de første frihedskæmpere, som Værnemagten lekviderede var fem jernbanesarbotører; - der blev skudt på Skæring Hede ved Aarhus den 2. og 19. december 1943; - og efterfølgende nedsat i "smug" vest for Husbjerg i østkanten af Kallemærsk Hede. - Kisterne blev fundet af Røde Kors den 20. maj 1945.
Adgang til Mindestenen ved Husbjerg arrangeres efter særskilt aftale med Forsvaret og Naturstyrelsen. - Foredraget og kørslen t/r kan genføres inden for 2 timer (vandrestok udlånes). - Pris ialt incl. aftaler: 950 kr.

Naturpark Vesterhavet
Guidet halvdags bustur gennem hele Naturpark Vesterhavet. - Med valgfri start / slut køres af ruten Oksbøl - Ho Havn - Skallingen (wc) - Blåvandshuk (wc) - Gl. Vejers - Grærup Langsø med krondyr - Kærgård Egekrat (wc) - Filsø Hede - Henne Mølleå - Kløvbanken med udsigt over Filsø Ø Blåbjerg (wc) med mulighed for, at nyde udsigten fra toppen - Houstrup Strand (wc) - Gammelgab (wc) - Nymindegab (wc) - Lønne - Henne Kirkeby - Dyreby - Vrøgum - Børsmose - Oksbøl. - Eventuel frokost / kaffested anvises gerne. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Nymindegab, Filsø og Bork Mærsk
Guidet bustur i det varierede kystlandskab med de store vider omkring Filsø, Bork Mærsk og Bork Vikingehavn, samt de smukke bakkestrækninger ved Henne Hede og i Blåbjerg Plantage. Varighed ca. 4 timer (eller efter aftale). - Pris pr. gruppe incl. tilladelser: 1.200 kr.

Horne, Nørholm, Karlsgårde, Årre og Helle
Guidet bustur i det smukt kuperede landbrugsland af snoede biveje forbi en række sjældne og spændende seværdigheder, som kun de færreste kender. - Varighed ca. 4 timer (eller efter aftale). - Pris pr. gruppe: 1.050 kr. Ravjagt
Fra P-pladsen ved en af strandene i enten Børsmose (wc), Henne (wc), Hvidbjerg eller Vejers (wc) informeres deltagerne om metoder, redskaber og vejr inden disse sammen med guiden går ned på stranden, hvor deltagerne vil blive vejledt under den praktiske ravjagt - Varmt tøj og gummistøvler bør medbringes. - Pris pr. hold (bus): 950 kr.

Rundtur i kulturlandskabet
Guidet bustur gennem det spændende og rigt varierede landskab mellem Ansager og Horne, hvor bussen passerer igennem skove, over heden til Nørholm, Letbæk Mølle, Janusbygningen i Tistrup, Yderik, Karlsgårde med sø og rundvisning i Øse Kirke. Varighed ca. 2.5 timer. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Vadehav & Verdensarv
Guidet 2 timers bustur med start og mål på den store P-plads ved Restaurant Eventyrgården (tlf.: 75.25.80.18) i Janderup, hvorfra bussen kører igennem det smukke og afvekslende marsklandskab i Nationalpark Vadehavet, der i 2014 blev optaget på UNESCO's liste over Verdensarv. Under turen vil der være mulighed for, at se nogle af vadehavets dyr, fugle og varierede vegetation. Under hele turen vil guiden i bussens mikrofon fortælle om alt det der ses, og hvorledes naturen får og nu ændre på vadehavets liv og udvikling. - Pris pr. gruppe: 950 kr.


Kørselsgodtgørelse efter Statens takst.


v/ historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf.: 75 27 19 15 – gert-ravn@mail.dk

www.naturguiderne.dk