Bilture i egne biler

I egen bil med fortællende guide, eller i egne biler med regelmæssige stop på ruten, hvor guiden fortæller om alt det der ses, tidligere er hændt og som sker nu og fremover. - På ruten kan både indlægges museumsbesøg, seværdigheder og pauser (frokost og kaffe). - Guiden vil møde selskabet på et for dette belejligt sted, og indlede med en orientering om turens forløb og indhold.

Atlantvolden mellem Blåvand og Nymindegab
Guidet halvdagstur til et repræsentativt udsnit af endnu eksisterende befæstningsanlæg i den af tyskerne projekterede og af danske arbejdere byggede del af Atlantvolden. - Under hele turen vil deltagerne blive informeret om de enkelte anlægs militære opgaver, bevæbning og bemanding. Under vejs vil der blive mulighed for bl.a., at komme ind i Tirpitzbunkeren, hvor der vil være mulighed for, at se filmen om de tyske befæstningsanlæg langs den jyske vestkyst. - Pris pr. gruppe: Kr. 950,- (ekskl. entre til Tirpitzbunkeren).

Biltur i "Eventyrets Land"
Denne guidede køretur indledes fra et valgfrit sted og passerer bl.a. følgende seværdigheder på den meget afvekslende og smukke rute: Blaabjerg, Filsø, Dong, Kærgård Egekrat, de eksproprierede landsbyer Børsmose med lille kirke og Grærup med Langsø og græssende krondyr. Forsvarets øvelsesområde. Bordrup Klitplantage. Blåvand med fyrtårn og verdens største havvindmøllepark på Horns Rev. Nationalpark Vadehavet med Ho Klitplantage, halvøen Skallingen, Ho Havn ved Ho Bugt, råstofindvindingslejerne o.s.v. (kaffe / spisested anvises og adgang til wc). - Varighed 2 - 3 timer, pris pr. gruppe / hold i egen bil / bus: Kr. 950,-

Borg- og fæstningsanlæg langs vadehavet
Guidet rundtur til et tidsmæssigt repræsentativt udsnit af de bevarede rester af borg- og fæstningsanlæg, der endnu kan ses langs den nordlige del af Nationalpark Vadehavet. - Varighed ca. 3 timer. - Pris pr. gruppe / hold i egene biler: Kr. 850,-

Filsøtur i egne biler
Guidet rundtur tæt på Filsø. Under flere stop og en eventuel kort gåtur på 2 km orienteres deltagerne om Filsøs udvikling gennem de sidste 200 år. På turen er der mulighed for, at se et varieret dyre- og fugleliv, hvorfor det anbefales, at medbringe egen kikkert og være iført årstidens fodtøj. - Varighed ca. 2 timer med start fra f.eks. Henne Stations P-plads (rasteplads med wc findes på ruten eller godt og billigt kaffested kan anvises). - Varighed ca. 2 timer. - Honorar pr. gruppe / hold: 850 kr.

Filsø og Kærgård Egekrat
Fra et af selskabet aftalt sted på ruten indledes turen i egne biler, der passere Henne Stationsby - Kløvbanken med udsigt over hele Filsø-bassinet (wc), Henne Kirke med vikingeby - Henne Mølle - Filsø Hede - Filsø Naturgenopretningsprojektet - Kærgård Egekrat (wc) med mulighed for vandretur i det unikke naturområde - Kærgård Tingsted (overdækket grillhytte) - Børsmose Kirke - istidskysten ved Langsø med kronvildt - Aal Klitplantage - Den Tyske Flygtningekirkegård (gratis særudstilling) - Aal Kirke (wc) - Vrøgum - Jegum - Dyreby (afstikker til Filsø Ø og Søndersø er mulig). Honoraret for denne halvdagstur - 2-3 timers varighed incl. forberedelser beløber sig til 850 kr.

Fotosafari i egen bil
Guidet køretur inde i naturparkens reservat, hvor der bl.a. standses nær ved krondyrenes foretrukne græsningssteder i den meget smukke og helt unikke natur, hvor også mange sjældne fugle, insekter og planter kan opleves på nært hold. (varighed efter aftale). - Pris for 2 timer pr. gruppe / hold: max 4 personer + guide i egen bil: Kr. 850,-

Janderup Ladeplads og Varde Ådal
Guidet tur i egne biler til bl.a. Janderup Ladeplads ved Varde Å med stormflodssøjle og rasteplads (wc). Meget smuk biltur langs Varde Å og Ho Bugt i Nationalpark Vadehavet med flere stop ved seværdigheder. - Til muligt kaffe- og spisested kan anbefales Eventyrgården i Janderup (bordbestilling på 75.25.80.18). - Varighed ca. 2 timer. - Pris pr. gruppe: i egne biler: Kr. 850,-

Mindestenen ved Husbjerg
Blandt de første frihedskæmpere, som Værnemagten lekviderede var fem jernbanesarbotører; - der blev skudt på Skæring Hede ved Aarhus den 2. og 19. december 1943; - og efterfølgende nedsat i "smug" vest for Husbjerg i østkanten af Kallemærsk Hede. - Kisterne blev fundet af Røde Kors den 20. maj 1945.
Adgang til Mindestenen ved Husbjerg arrangeres efter særskilt aftale med Forsvaret og Naturstyrelsen. Adgangen sker via skiltning på Blåvandvej af grusveje til kampvognsspor i østkanten af Kallesmærsk Hede, hvorfra en ufremkommelig sti, af hundrede meter, gennem Lyngheden fører frem til Mindestenen. - Foredraget og kørslen tur-retur kan genføres inden for 2 timer (vandrestok udlånes). - Pris ialt incl. aftaler: 850 kr.

Medlemmer af frihedskampens veteraner. Foran Mindestenen ved
Husbjerg i det militære øvelsesområde i kanten af Kallesmærsk Hede


Jysk Forening af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen 1940 - 1945.
Henvendelse kan ske til sergesingelise@gmail.com


Nationalpark Vadehavet langs Ho Bugt
Fra et af selskabet aftalt sted på ruten indledes turen i egne biler, der passerer Billum - Tarp Hagebroen - Myrtuegaard - Marbæk Plantage - Kokspang - Kjelst - herregården Hesselmed - Skødstrup - Bordrup Sande - Oksby Klitplantage med gamle kirketomt - Nørreballe - vandreklitten Jens Jessens Sande - Skallingen - Ho Havn - Mosevrå - Ravmuseet i Oksbøl (wc, gratis pulverkaffe og adgang til kunstudstilling). Honoraret for denne halvdagstur 2-3 timers varighed incl. forberedelser beløber sig til 1.200 kr.

Naturpark Vesterhavet
Guidet halvdags tur i egne biler med informative stop gennem hele Naturpark Vesterhavet. - Med valgfri start / slut køres af ruten Oksbøl - Ho Havn - Skallingen (wc) - Blåvandshuk (wc) - Gl. Vejers - Grærup Langsø med krondyr - Kærgård Egekrat (wc) - Filsø Hede - Henne Mølleå - Kløvbanken med udsigt over Filsø Ø Blåbjerg (wc) med mulighed for, at nyde udsigten fra toppen - Houstrup Strand (wc) - Gammelgab (wc) - Nymindegab (wc) - Lønne - Henne Kirkeby - Dyreby - Vrøgum - Børsmose - Oksbøl. - Eventuel frokost / kaffested anvises gerne. - Pris pr. gruppe / hold: 950 kr.

Ravjagt
Fra P-pladsen ved en af strandene i enten Børsmose (wc), Henne (wc), Hvidbjerg og Vejers (wc) informeres deltagerne samlet om metoder, redskaver og vejr inden disse sammen med guiden går ned på stranden, hvor deltagerne vil blive vejledet under den praktiske ravjagt.- Varmt tøj og gummistøvler bør medbringes. - Pris pr. hold / gruppe: 950 kr.

Skallingen i Nationalpark Vadehavet
I egne biler opleves halvøen Skallingen, idet guiden under flere stop på turen informerer selskabet om den kun 350 år gamle halvø, der nu er under hastig nedbrydning; samtidig fortælles også om Skallingens overdådige fugleliv, sommerhalvårets kreaturhold og vinterhalvårets forhøjede vandstande der ændre Skallingen til en ø.
Turens guide er naturvejleder Bjarne Slaikjær, Ho. Tlf: 4221 7951, Email: hyrdenbjarne@hotmail.com
- eller Anne Marie Slaikjær, Ho. Tlf: 2561 7025, Email: amslaikjær@gmail.com

Vestkystturen mellem bugt og fjord
Start fra Henne eller et af selskabet aftalt sted på ruten indledes turen i egne biler, der f.eks. kan passere Nymindegab - Fahlen - Bork Havn - Lønne - Blåbjerg - Filsø Hede - Filsø Naturgenopretningsprojektet - Kærgård Egekrat - Børsmose Kirke og istidskysten ved Langsø med krondyr - Kallesmærsk Hede - Blåvandshuk med havvindmølleparker - Blåvand by - Tirpitzstillingen - Ho Klitplantage - halvøen Skallingen - Ho Havn - råstofindvindingsområdet - Aal Kirke - Den Tyske Flygtningekirkegård med særudstilling - DONGs Naturgasbehandlingsanlæg - Henne. Honoraret for denne halvdagstur.
Turens guide er naturvejleder Bjarne Slaikjær, Ho. Tlf: 4221 7951, Email: hyrdenbjarne@hotmail.com
- eller Anne Marie Slaikjær, Ho. Tlf: 2561 7025, Email: amslaikjær@gmail.com


v/ historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf.: 75 27 19 15 – gert-ravn@mail.dk

www.naturguiderne.dk